ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧАЧАК
ставља на увид јавности
 
ОБАВЕШТЕЊЕ
 
Студент Мијаиловић Бојан, број индекса 505/15,брани дипломски рад под називом:
'' Технолошки поступак израде амбалажног материјала за паковање мајонеза штампан техником дубоке штампе „
Дана, 19. октобра 2018. године у 9,00 часова.
 
КОМИСИЈА:
  1. др Светислав Марковић, председник Комисије,
  2. др Бранко Марковић, члан Комисије,
  3. спец Војислав Радоњић , ментор