ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧАЧАК
ставља на увид јавности
 
ОБАВЕШТЕЊЕ
 
Студент Ћаловић Драгослав, број индекса 112/15,брани дипломски рад под називом:
'' Основни елементи разводних постројења високих напона са конкретним примером ТС 10/0,4 кV/kV
Дана, 13. октобра 2018. године у 13,30 часова.
 
КОМИСИЈА:
  1. др Драган Брајовић, председник Комисије,
  2. др Милан Добричић, члан Комисије,
  3. др Дојчило Сретеновић , ментор