ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧАЧАК
ставља на увид јавности
 
ОБАВЕШТЕЊЕ
 
Студент Јовановић Јелена, број индекса 504/15,брани дипломски рад под називом:
'' Конструкција, процес рада и одржавање табачне машине за офсет штампу Роланд 200
Дана, 24. септембра 2018. године у 12,00 часова.
 
КОМИСИЈА:
  1. др Бранко Марковић, председник Комисије,
  2. мр Марија Николић, члан Комисије,
  3. др Светислав Марковић , ментор