ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧАЧАК
ставља на увид јавности
 
ОБАВЕШТЕЊЕ
 
Студент Петковић Тамара, број индекса 517/13,брани дипломски рад под називом:
'' Поступак израде књиге у тврдом повезу са неопходним калкулацијама „
Дана, 26. септембра 2018. године у 12,00 часова.
 
КОМИСИЈА:
  1. др Иво Властелица, председник Комисије,
  2. Весна Петровић, члан Комисије,
  3. спец Александар Дамњановић , ментор