Гордана Марић, дипл. правник, секретар.

Маријана Половина, правник, референт за студентска питања.

Мирјана Шишовић, струковни инжењер менаџмента, референт за студентска питања.

Бранко Марковић, дипл. инжењер електротехнике, информатичар.

Љиљана Дамљановић, библиотекар (ВСС).

Милан Кривокапић, књижничар (ССС).

Светлана Марић, струковни инжењер менаџмента, пословни секретар.

Љиљана Радовић, економски техничар, благајник.

Mарија Брковић, дипломирани економиста.

Весна Драгић, струковни инжењер менаџмента, референт за студентска питања.

Саво Крунић, електричар, домар.

Срђана Драгашевић, спремачица.

Чедомирка Поповић, спремачица.