Студентима који су уписани на студије према прописима који су важили до ступања на снагу  Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/17), а којима је рок за завршетак студија истекао 30.09.2017. године: 

ПРОДУЖАВА СЕ РОК за израду и одбрану завршног-дипломског рада до 31.12.2017. године, уколико су све испите положили закључно са редовним октобарским роком.