Р.б.

Број индекса

Презиме

Име

Оцена

1.  

ма8/17

Анђелић

 Марјан

7

2.  

ма89/17

Рајић

Владимир

7

3.  

ма91/17

Животић

Милан

5

4.  

ма102/17

Богосављевић

Александар

7

5.  

ма166/17

Ђорђевић

Мирослав

7