МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Студијски програм: Електроенергетика и рачунарство

Модул: Електроенергетика

Резултати са испита одржаног 09. јуна 2018. год.

Мастер студије

Предмет: Уземљења и уземљивачке структуре

                                                                     Колоквијум       Сем. рад     Коначна оцена                                 

  1. 159/17-ма Веселиновић Ненад             9                        10                    10
  2. 197/17-ма Војиновић Марија                 9                                                          
  3. 217/17-ма Јованић Радован                  6                              

 

 

      

                                                                                         Предметни наставник,

                                                                                         др Дојчило Сретеновић, проф.