ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА-ЧАЧАК

Мастер студије

Предмет: Системи и стандарди управљања квалитетом

28.05.2018. год.

РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА

I ТЕСТ ТЕОРИЈЕ (рађен 26.05.2018.)

Ред. Бр.

Број индекса

ОЦЕНА

1.

-

10 (десет)

2.

-

9 (девет)

3.

17/17м

8 (осам)

4.

Сечивановић Татјана

7 (седам)

5.

177/17 м

6 (шест)

6.

88/17м; 139/17м; 2/17м;11/17м; 160/17м

5 (пет)

Упис оцена у индекс биће на испиту.

Предмети наставник

Др Петар Никшић, дипл.инж